de Hoefstadstraat

DOELSTELLINGEN
Stappenplan Hoefstadstraat - straat van de zintuigen:
Een zachte aanpak voor veranderingen waar de natuur steeds op de eerste plaats komt.
DOOR.
De groene lijn voor de groene fietsen te ontwikkelen:
1. de connectie leggen tussen Stad Genk/Station en C-Mine
    (Tweede face) de essentiële driehoek leggen tussen station - C-mine - Thorpark
2. Eenvoudige signalisatie voor treinreizigers/bezoekers. Door kleine ingrepen, met een maximaal aan resultaat.


Het fietsroutenetwerk moet attractieve plekken verbinden. De groene lijn moet de schakel zijn voor het ontdekken van boeiende plekken, ankerrustpunten scheppen en de beleving van natuur optimaliseren.
De wandelroute op Thorpark via de steenmannetjes is een mooi voorbeeld dat werkt !
Bewegwijzering op de route, met aanduiding van FIETS.minuten is een interessant element binnen de beleving.
De slambekken hebben een waarde vanuit het erfgoed maar ook als natuurlijke habitat.
Het verhaal van regionaal Landschap Kempen en Maasland - Johan Vandenbosch, Ignace Schoups - dossier Unesco werelderfgoed, is een zeer interessant referentiekader.
Voor het eerst meldt België een landschap aan voor erkenning. Tot nog toe ging de aandacht immers vooral naar het bouwkundig erfgoed van o.a. begijnhoven, belforten of het mijnpatrimonium van het Waalse steenkoolbekken. Het onderstreept het grote belang en de bijzondere aandacht die het beleid wil besteden aan landschappen die de biografie zijn van de mensen die er wonen en werken.

3. Opbergplaats voorzien voor de containers met afval, een basisprincipe voor een propere straat.
     Zeer belangrijk item in de Hoefstadstaat
4. Verfraaien van de tunnel Hoefstadstraat. Belangrijke ‘steeg’ voor de verbinding tussen Stad en
    C-Mine. Duidelijkheid scheppen voor fietsers en voetgangers. 
5. Fietsenstallingen voorzien op cruciale plaatsen, tss Station en C-Mine.
6. Als testcase Helofyten en Geofyten aanbrengen in de Tuin van Betty om vervolgens deze
    uitbreiding te doen naar de vennen.
In de Vennen, vijvers of slambekken worden allerlei planten aangebracht die het leven van de voedingsstoffen uit het vervuilde water en afvalwater halen. Zo krijgen we gezonde
wateren! Dit gebeurt door een helofytenveld (In Deurne bij Antwerpen is de zwemvijver van Boekenbergpark hier een voorbeeld van).
Helofyten is de verzamelnaam van planten die boven water groeien maar met hun wortels in zeer natte grond groeien, de bekendste is riet. Maar er zijn ook veel helofyten met een hoge sierwaarde zoals lissen, overigens kunnen die ook op de iets minder natte plekken groeien. Geofyten zijn bvb bijzondere moerasplanten die men niet in de bodem hoeft aan te planten zoals Krabbescheer of waterplanten die zowel op de oever als drijvend op het water kunnen leven, zoals het Moeras-vergeet-me-nietje.

Er zijn moerasplanten die zowel in de oeverzone net onder het water wortelen of midden in een waterpartij kunnen groeien zoals pijlkruid. Er zijn ook veel planten die op de oever groeien en van daaruit uitlopers vormen op het water, zoals wateraardbei en waterdrieblad.

7. Afsluiten van de N76 en het voorzien van een groene planten- en bloemenbuffer (goed voor CO2 
   reductie, aantrekken van bijen en insekten, vogels…)

8. Werken rond rustpunten.
            - De Vennen: opkuis; aanleg BBQ - ponton; water zuiveren door Helofyten/Geofyten.
            - Tuin van Betty
            - Rosendal.Marked. en Rosendal.BrØd.
            - restaurant U
            
             De Hoefstadstraat groener maken door o.a. de Tuin van Betty en de tunnel meer aandacht
             te geven

ROSENDAL ost & brød
do & vr  van 08u00 - 16u00 
zat van 08u00 tot 17u00 

Nieuwsbrief

Wij danken u voor uw interesse.
Gelieve hier uw email in te vullen om exclusieve informatie over onze diensten en promoties te ontvangen.