De basisdoelstelling is, de mens verbinden met de natuur.

Bewustwording begint bij onszelf. Wereldleiders en multinationals zijn de drijvende krachten achter de ecologische wereldonrust (It’s all about money, the rest is conversation). Echoënd in onze hoofden hoorden we constant dezelfde zin, we moeten een vreedzaam engagement aangaan waar de aandacht wordt gelegd op de voedende kracht tussen natuur en mens. Met het oog op deze filosofie willen we een pamflet uitschrijven waar ‘iedereen die in de mogelijkheid is om te helpen’, een steentje bijdraagt voor een veerkrachtige en vitale leefbaarheid binnen zijn eigen regio. We hebben het project ‘M.E.I.’ gedoopt, het ‘M’icro-‘E’cologisch-‘I’nitiatief’. ROSENDAL.MARKED. en Rosendal.BRØD zijn binnen de schoot van Galleriet bvb projecten die zich focussen op groene waarden, op artistieke- en architecturale gevoeligheid en duurzame economie. Tijdens de biomarkt kunnen er een diversiteit aan ambachten ontdekt worden waar het product steeds op de eerste plaats komt. De site profileert zich binnen de ruime context van de stad Genk, en door zijn specifiek karakter verhoogt het de diversiteit van de Hoefstadstraat en de Vennestraat.

De markt heeft via de gerestoreerde muur van Winterslagse Brik, twee ingangen en er is ook een doorgang naar Rosendal.BRØD. Centraal op de markt is er een tien meter lange kleurrijke zone van bloemen en eetbare gewassen voorzien. Hierdoor straalt de overdekte ruimte geborgenheid en rust uit. Het plantenassortiment op de groendaken zijn speciaal ontwikkeld voor bijen en vlinders. In de Tuin van Betty staan immers meerdere bijenkasten. Bovendien hebben deze projecten een educatieve functie en geloven we dat de Hoefstadstraat de straat wordt van de zintuigen pur sang.
FILOSOFIE

Rosendal.BRØD.
Woensdag van 11u00 - 18u00 
Zaterdag van 08u00 tot 18u00 
(ontbijt en lunch)
Rosendal.MARKED.
Elke zaterdag
van 08u00 tot 14u00
Nieuwsbrief

Wij danken u voor uw interesse.
Gelieve hier uw email in te vullen om exclusieve informatie over onze diensten en promoties te ontvangen.